Godišnji sastanak 2019

Na godišnjem sastanku održanom 28.12.2019. godine, izabrano je novo rukovodstvo kluba: Časlav Mijušković je imenovan za predsednika kluba, Darko Mladenović za člana upravnog odbora - zamenika predsednika, Dejan Milić za člana upravnog odbora na poziciji blagajnika kluba, a Dejan Šarenac za člana upravnog odbora na poziciji sekretara kluba. Adrijano Biro je izabran za novog počasnog člana kluba.

 

 

Opširnije: Godišnji sastanak 2019

Sastanak 16.01.2016

Na sastanku čanova kluba održanom 16.01.2016. imenovani su: Dragan Zdravković za člana upravnog odbora, Darko Mladenović za podpredsednika upravnog odbora i Časlav Mijušković za predsednika upravnog odbora. Utvrđena je i članarina za 2016. godinu u iznosu od 2.000,00 dinara. Pozivaju se članovi kluba da članarinu uplate na račun kluba 160-333630-32, do 15.03.2016. Kao svrhu uplate navesti "Članarina".

 

 

Članarina za 2015 godinu

    Na sastanku članova kluba održanom 31.Oktobra donešena je odluka o članarini za 2015 godinu. Svi članovi kluba treba da u roku od 15 dana uplate 2000 din. na račun kluba 160-333630-32. Kao svrhu uplate navesti "Članarina".

Mk Oluj

Opširnije: Članarina za 2015 godinu