Prijava maketa je otvorena do 15.decembra u 08:00h